Tjänster

Sensorbolaget har en unik mix av kompetenser för att kunna införa IoT som skapar samhällsnytta. Vi erbjuder inte enbart produkter utan genomför, som konsulttjänster, ett stöd för kartläggning, behovsanalys och framtagning av beslutsunderlag.

Starta ett innovationsprojekt med Sensorbolaget. Kombinera teknik med verksamhetsutveckling i symbios. Vi blir ditt bollplank och inspiration.

Sensorbolaget vill stödja Världen största projekt. FNs klimatmål 2030. Därför bidrar vi under mål 8 och 9. Förbättrad arbetsmiljö och hållbar innovation. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.