Nästa generations trygghetslarm

Klockan är 22:00. Allt är som det ska

Kl 03:00. Jag vaknar av oro och funderar på om jag ska försöka stiga upp. Då får personalen en signal om att något är på väg att hända och kan ingripa

Fara, på väg från sängen. Ett alarm skickas. Prio1

Olycka. Kom fort!

Så fungera Senslig (C) en IoT plattform för trygghetsskapande välfärdsteknik

Senslig är namnet på Sensorbolagets plattform för att kunna använda sensorer i trygghetsskapande system. Till vår plattform kan du koppla en obegränsad mängd sensorer för alla möjliga former av datainsamling. Ovan beskriver vi ett sänglarm som förvarnar om risk för fallolyckor. Men du kan även koppla kamera, ljud och olika former av avkänningssensorer för el, vatten, temperatur eller dörrlås.